รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve

Last updated: 27 ก.ค. 2565  |  2395 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve

 

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล 

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล 

 

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve
..
เทคนิคหนึ่งที่หมอได้ใช้ในการดูแลรักษาสิว สิวหิน (หรือเนื้องอกต่อมเหงื่อ Syringoma) จนถึงริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาคือเทคนิคการใช้เข็มที่มีพลังงานคลื่นวิทยุครับ

Micro Insulated Needle RF Acne Resolve
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ(Radiofrequency RF) ที่ปล่อยพลังงานผ่านปลายเข็ม(Micro Insulated Needle Radiofrequency- Needle RF)
เพื่อสามารถรักษาลึกถึงชั้นที่ต้องการ โดยผิวด้านนอกไม่ถูกทำลายด้วยความร้อน จากเทคโนโลยีที่หุ้มด้ามเข็มไว้ด้วยฉนวนทำให้พลังงาน RF ปล่อยออกแค่ที่ปลายเข็มเท่านั้น

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve


..
รักษาสิวด้วยเทคนิค AGNESS RF Acne Resolve
•ดูแลสิวด้วยเทตนิค Agness RF Acne Resolve จะปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ Radiofrequency RF พลังความร้อนจากปลายเข็มไปทำลายต่อมไขมันใต้ผิวบนใบหน้าที่ทำให้เกิดสิว ทำให้ต่อมไขมันฝ่อตัว***
•และยังจะช่วยฆ่าเชื้อ C. Acnes (P. Acnes) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิว
•ทำให้ต่อมไขมันฝ่อตัว ทำให้สิวค่อยลดลงหายไป และไม่กลับมาขึ้นในบริเวณที่ทำอีก หลังการรักษา 3 ครั้ง ทุก 1 เดือน
•เทคนิคนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวเรื้อรัง สิวอักเสบ สิวอุดตัน ทุกประเภท ที่เป็นเรื้อรังไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธีอื่นๆ ***
•หลังทำจะมีการใช้แสงเลเซอร์สีแดงความเข้มข้นต่ำ Healite Low level laser therapy LLLT ช่วยลดการอักเสบและฆ่าเชื้อสิวร่วมด้วย
•โดยเทคนิคพิเศษสามารถช่วยดูแลรักษาหลุมสิวด้วยเข็มพลังงานคลื่นวิทยุ
..
เทคนิคการดูแลรักษา
1. Needle tip is placed on epidermis ปลายเข็มวางอยู่ที่ผิวหนังบริเวณที่มีรอยโรค
2. Needle is inserted into target area ดันเข็มเข้าไปในชั้นผิว
3. RF energy is directly pulsed ปล่อยพลังงานขึ้นวิทยุจากปลายเข็ม
4. Selective coagulation occurs พลังงานคลื่นวิทยุไปทำลายต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve

รักษาสิว สิวหิน หลุมสิวด้วยเทคนิคเข็มคลื่นวิทยุทำลายต่อมไขมัน Micro Insulated Needle RF Agness Acne Resolve


..
นอกจากนี้ยังช่วยรักษาปัญหาผิวหนังอื่นๆเช่น
สิวหิน Syringoma
•สิวหินหรือเนื้องอกของท่อและต่อมเหงื่อ Syringoma มักพบบริเวณรอบดวงตา โดยเฉพาะใต้ตาล่าง ซึ่งสามารถรักษาด้วยการจี้ออกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2 laser) แต่มีโอกาสเกิดแผลเป็น รอยดำ หรือรอยขาวหลังเลเซอร์ซึ่งสามารถพบได้บ่อย
•การรักษาด้วย Agness RF ช่วยลดการเกิดแผลบนชั้นผิวด้านบนสุด เนื่องจากเข็ม Agnes RF ปล่อยความร้อนที่ปลายเข็มสู่ชั้นลึกได้โดยไม่ทำลายผิวชั้นบน จึงลดโอกาสเกิดแผลเป็นและรอยดำหลังการรักษาได้
•รวมทั้งแผลหลังทำจะมีขนาดเล็กกว่า สะเก็ดน้อยกว่า ทำให้ดูแลแผลหลังการรักษาด้วยAgness RF ง่ายกว่าการรักษาด้วย CO2 laser
..
ถุงใต้ตา และริ้วรอยรอบดวงตา Eye Bag and Periorbital Wrinkle
•การรักษาถุงใต้ตาและริ้วรอยรอบดวงตาด้วย AGNES RF จะทำการรักษาที่ 2 ชั้นหลัก คือ
•การใช้เข็มลึก Agness RF จะปล่อยพลังงานความร้อนผ่านปลายเข็มที่ยาวถึงชั้นถุงไขมันใต้ตา (Eye bag) เพื่อสลายไขมัน และกระตุ้นให้เกิดการหดตัวของคอลลาเจนและการสร้างคอลลาเจนใหม่รอบ ๆ เนื้อเยื่อของถุงไขมันใต้ตา ทำให้ถุงไขมันขนาดเล็กลงโดยไม่ต้องผ่าตัด
•การใช้เข็มตื้น Agness RF จะปล่อยพลังงานความร้อนผ่านปลายเข็มที่ยาวลึกถึงชั้นหนังแท้ กระตุ้นผิวหนังชั้นหนังแท้ให้เกิดการหดตัวของคอลลาเจน และเกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ของผิวรอบดวงตา ช่วยลดริ้วรอยรอบดวงตา และทำให้ถุงใต้ตาดูดีขึ้น
* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
...
Xanthelasma (ไขมันที่เปลือกตา)
เป็นความผิดปกติที่เกิดจากการสะสมของไขมันบริเวณเปลือกตา ทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่มสีเหลืองบริเวณเปลือกตาด้านบนหรือรอบดวงตาที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยก้อนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเพียงก้อนเดียวหรือหลายก้อนก็ได้ 
...
แผลเป็นหลุมสิว Acne Scar
•เทคนิคปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุจากปลายเข็มช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้แผลเป็นหลุมสิว
* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Acne is an inflammatory disorder of the sebaceous glands in the skin follicles, that results in comedones (white heads) and pimples that can progress to cyst formation, nodules and scarring. By destroying the sebaceous gland, acne can be permanently prevented.
...
The AGNES RF Acne Treatment can provide a permanent improvement to acne breakouts without the side effects of anti-acne drug therapy.
KEY Benefits:
Low recurrence
Low down time (Lunch time procedure)
No systemic side effects (no need for oral medication that cause extreme dryness or gastrointestinal side effects)
Safety (protecting the normal skin epidermis)
Effective not only for Acne but also other pore related problems such as syringoma, blackheads, enlarged pores and scars.
...
The AGNES RF Acne treatment is effective as it targets the root of the problem. Because acne is an inflammatory disorder of the hair follicle arising from sebaceous glands, destruction of these sebaceous glands effectively reduces acne.
Once the sebaceous glands are destroyed, acne subsides and is unlikely to recur. Less than 10% of acne recurred within a year after the final treatment session , making this a truly effective long term solution for acne.
..
https://bit.ly/3PLXNp0

https://youtu.be/Gnr7b8VQfyU 
https://youtu.be/Gnr7b8VQfyU 
https://youtu.be/wshBg2I5oic

..

คลิก!! จองสิทธิ์!! เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
(จำนวนจำกัด)

http://line.me/ti/p/@Demedclinic


...
ปรึกษาคุณหมอหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 063-959-4392 / 063-896-2514
Line: http://line.me/ti/p/@Demedclinic 
Line: @Demedclinic
Wechat/Whatsapp: Demedclinic
IG: https://www.instagram.com/drsuparuj 
www.facebook.com/drsuparuj 
Youtube: https://bit.ly/3p20YLE 
Blockdit: https://bit.ly/3d8vYr1 
https://vt.tiktok.com/ZSJ141Mdf/ 
https://mobile.twitter.com/drruj1 
www.demedclinic.com  / www.demedhaircenter.com 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้