แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

Last updated: 1 เม.ย 2566  |  716 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

 

 ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล

 ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

https://youtu.be/wIcXTsliysE 

คีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าจะรักษาค่อนข้างยากเนื่องจากมีความตึงของผิวสูง High skin tension +ชั้นผิวหนังบาง ครับ
•โดยแผลเป็นหนึ่งแผลส่วนมากจะมีลักษณะแต่ละส่วนซึ่งแตกต่างกัน เช่นบางส่วนมีความนูนแข็งบางส่วนมีการยุบตัวและผิวบางลง หมอจะต้องเลือกใช้เทคนิคต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะแผลเป็นครับ*

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

•เทคนิครักษาแผลเป็น&คีลอยด์ ให้ได้ผลดี ปัจจุบันมีเทคนิคการใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกัน (MultiModality Scar Treatment Approach) เช่นการใช้เลเซอร์สองชนิดร่วมกับการฉีดยาเป็นต้นครับ

3 ). ข้อต้องรู้ ก่อนรักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้า Treatments of Keloid Acne Scar on Jawline
1.คีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าพบได้บ่อย โดยเฉพาะในคุณผู้ชาย ที่มีประวัติครอบครัว และมีคีลอยด์ที่บริเวณอื่นของร่างกาย
2. เทคนิคการดูแลรักษา: แนะนำใช้หลายเทคนิคร่วมกันMultimodality Therapy เช่น ใช้เลเซอร์ (Vascular Laser, Fractional Ablative Laser) + การฉีดยาเช่น Steroid/ทายา
3. ดูแลค่อนข้างยากและมีโอกาสเป็นซ้ำ เนื่องจากอยู่บริเวณที่ผิวมีความตึง + มีการขยับอยู่ตลอดครับ

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

Update เทคนิคการดูแลรักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์
1. Prevention การป้องกันสำคัญที่สุด
2. Early treatment รีบรักษาตั้งแต่แรกได้ผลดีกว่าเช่นทำเลเซอร์หลังหลังตัดไหม หรือหลังเกิดบาดแผลภายในหนึ่งเดือน
3. Combination treatment การใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกันเช่นการใช้เลเซอร์สองถึงสามชนิด เช่น Pulsed dye laser PDL / IPL vascular cut off + Fractional CO 2 Laser / Fractional Picosecond Laser
4. พร้อมกับการใช้ยาทา ยาฉีด + การใช้เลเซอร์เพิ่มการดูดซึมของยา Laser assisted drug delivery LADD

 ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด์: รักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้าด้วยเทคนิค Discovery Picosecond Laser + Fractional Ablative Laser + LADD Laser-Assisted Drug Delivery

เทคนิครักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้า MultiLaser Therapy + Injection Technique
https://youtu.be/c6GbiQ_KNaQ 

หมอมีตัวอย่างผลการดูแลมาฝากครับ โดยผลการรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับ

แผลเป็นนูนคีลอยด์จากสิวที่กรอบหน้า Keloidal acne scar at Jawline พบได้บ่อยครับ โดยเฉพาะในคุณผู้ชาย ที่มีประวัติครอบครัว และมีคีลอยด์ที่บริเวณอื่นของร่างกาย https://bit.ly/3DWJlrr 
• ดูแลค่อนข้างยาก ต้องดูแลหลายครั้ง และมีโอกาสเป็นซ้ำ เนื่องจากอยู่บริเวณที่ผิวมีความตึง High skin tension และมีการขยับอยู่ตลอดครับ*

• มักพบร่วมกับแผลเป็นหลุมสิวชนิดอื่นๆ Atrophic acne scar บริเวณใบหน้าได้บ่อยครับ

• สามารถพบ Papular Acne Scar หรือ Papular fibrotic scar เป็นนูนสีเนื้อ ไม่แข็ง ขนาดเล็ก 2-4 mm อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม cobblestone-like appearance ร่วมได้บ่อย

• เทคนิคการดูแลรักษา แนะนำใช้หลายเทคนิคร่วมกัน Multimodality Therapy เช่น ใช้เลเซอร์ (Vascular Laser, Fractional Ablative Laser) + การฉีดยาเช่น Steroid/ทายา

• แนวทางการดูแลอื่นๆเช่นการทาซิลิโคนเจล, การพ่นเย็น Liquid Nitrogen Cryotherapy, การฉีดยาสเตียรอยด์ หรือการผ่าตัดแก้ไขแผลเป็น เป็นต้นครับ

• กรณีที่แผลเป็นนูนแข็งมากหรือคนใครทนความเจ็บจากการฉีดไม่ไหวอาจจะใช้เทคนิคเลเซอร์นำส่งตัวยา Laser assisted drug delivery LADD เช่นการทำเลเซอร์ Fractional CO2 Laser ร่วมกับการทายาสเตียรอยด์ เป็นต้นครับ https://bit.ly/3RjjZYk 

หมอจะเลือกใช้เทคนิค MultiLaser Therapy + Injection โดยเลือกใช้เทคนิคเลเซอร์เช่น Picosecond Laser, Fractional Ablative Laser, Deep Focused Ablative Laser, Gold Toning Picosecond Laser ให้เหมาะสมกับลักษณะแผลเป็นนูนคีย์รอยของแต่ละบุคคลครับ
ซึ่งการตอบสนองขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับ

Keloid and hypertrophic scars are common types of scarring that can occur as a result of the acne healing process. They appear as raised lesions of scar tissue on the skin and are a result of the overgrowth of fibrous tissue in the region where the acne lesion had developed.
They are more common on the chest, back and shoulders, where the skin is thicker, although they can occur around the jaw line. They are also more common in people with darker skin types.

Treatments for keloid acne scar on jaw lines might include:
* Corticosteroid injections to reduce inflammation.
* Silicone-based gels and patches that are placed over the scar.
* Topical products that keep the scar soft.
* Cryotherapy (freezing the scars off)
* Laser procedures to remove scars.
* Surgical excision of the scars.

Cr:หมอรุจชวนคุย 

https://bit.ly/3DWJlrr 
https://bit.ly/39dzKje 
https://youtu.be/jxBACvTdSAQ 
https://youtu.be/c6GbiQ_KNaQ 
https://youtu.be/wIcXTsliysE

...

 

คลิก!! จองสิทธิ์!! เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
(จำนวนจำกัด)

http://line.me/ti/p/@Demedclinic

...
ปรึกษาคุณหมอหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 063-959-4392 / 063-896-2514
Line: http://line.me/ti/p/@Demedclinic 
Line: @Demedclinic
Wechat/Whatsapp: Demedclinic
IG: https://www.instagram.com/drsuparuj
www.facebook.com/drsuparuj
Youtube: https://bit.ly/3p20YLE 
Blockdit: https://bit.ly/3d8vYr1  
https://vt.tiktok.com/ZSJ141Mdf/ 
https://mobile.twitter.com/drruj1 
www.demedclinic.com  / www.demedhaircenter.com 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้